top of page

From Social Distancing to Distant SocializingNu teams fysiek uit elkaar gehaald worden, verschijnt er een mooie kans om de psychologische veiligheid binnen teams te versterken. Meer dan ooit ervaren we dat werken op afstand vertrouwen vraagt. Vertrouwen in alle mogelijke richtingen.


De zichtbare controle op iemands productiviteit valt grotendeels weg bij thuiswerk en daardoor wordt het aansturen van teams vanuit het archaïsche command and control quasi onmogelijk. In die manier van leidinggeven schuilt de onderliggende overtuiging dat angst medewerkers motiveert, maar leiderschap op basis van angst leidt vooral tot onproductief gedrag. Medewerkers beginnen overmatig te focussen het aantal uren dat ze aan een project besteden of op het werk aanwezig zijn.


Angst leidt zelden tot meer kwaliteit en innovatie, laat staan een betere samenwerking. Nochtans zijn dit stuk voor stuk cruciale skills voor bedrijven die future proof willen zijn. Helaas zijn ze niet mogelijk zonder ruimte om risico’s te nemen, om te experimenteren, om te mogen falen of om eerlijke feedback te geven en elkaar constructief te challengen. Ze zijn pas mogelijk in wat professor Amy Edmondson (Harvard University)  'een cultuur van psychologische veiligheid' noemt.

Een cultuur waarin mensen zich niet geremd voelen om zich uit te drukken en initiatief te nemen. Ook bij Google wees een casestudie uit dat psychologische veiligheid de essentiële factor was voor goed functionerende teams.


Teams en organisaties die via sterk onderbouwde team trajecten in de psychologische veiligheid en het vertrouwen van hun teams geïnvesteerd hebben, plukken er vandaag de vruchten van. Zij begrijpen dat psychologische veiligheid en fear based leadership moeilijk samen gaan.Organisaties die zich nu voor het eerst wagen aan thuiswerk en leidinggeven op afstand kunnen deze gelegenheid aangrijpen voor een reflectie op hun leiderschapscultuur. 


Enkele vragen die je jezelf kan stellen:

Hoe motiveren wij onze medewerkers als controle niet mogelijk is? Wat is er nodig om vertrouwen te creëren in teams? Hoe veilig voelen teamleden zich om het niet met elkaar eens te zijn? 


Start een online dialoog met je team op en zet de stap naar een cultuur van veiligheid en vertrouwen. Van social distancing naar distant socializing. De effecten zullen nog lang na de corona-crisis voelbaar blijven. 


Ontdek HIER hoe wij van Axa Bank Belgium een tevreden klant gemaakt hebben met Slowify.Comentarios


The Care Principles Podcast
bottom of page